Popular Posts

Thursday, December 16, 2010Kuch kaam karo, Kuch kaam karo
Jag mein rah kar kuch naam karo

Yeh janma hua kis arth aho
Samjho jismein yeh vyartha na ho
Kuch to upyukta karo tan ko
Nar ho naa nirash karo man ko

Sambhlo ki suyog naa jaye chala
Kab vyartha hua sadupaay bhala
Samjho jag ko na nira sapna
Path aap prashast karo apna
Akhileshwar hai avlamban ko
Nar ho naa nirash karo man ko

Jab prapta tumhein sab tatwa yahan
Phir ja sakta hai satwa kahan
Tum swatwa sudha ras paan karo
Uthke amaratva vidhaan karo
Davroop raho bhav kaanan ko
Nar ho na nirash karo man ko

Nij gaurav ka nit gyan rahe
Hum bhi kuch hain ye dhyaan rahe
Sab jaye abhi par maan rahe
Marnottar gunjit gaan rahe
Kuch ho na tajo nij saadhan ko
Nar ho na nirash karo man ko

Maithili Sharan Gupt

No comments:

Post a Comment